1711 - El Setge

El bloc del documental

La fortalesa

fortalesa fortalesa fortalesa fortalesa fortalesa fortalesa fortalesa

El baluard del Rei. Destaca la resistència dels defensors del castell quan els assetjadors obren una escletxa en el baluard.

El baluard de Sant Jaume. El que va quedar més malmès durant els bombardejos del setge. Actualment, conegut per baluard de Sant Llorenç, conté una creu de bales de canó en commemoració de la victòria en el setge de 1711.

L'edifici ducal. Lloc des d'on es va coordinar tota l'operació de defensa, fonamentalment entre el comte d'Eck, el governador Desvalls, el governador civil Pere Alba i el coronel Pere Montaner (pel seu coneixement del terreny).

El bonete. Fortificació avançada i més llevantina del castell de Cardona per on Battée va entrar els socors al castell el 22 de desembre de 1711.

Canònica de Sant Vicenç de Cardona. Durant el setge en quedà malmesa la teulada. Els seus clergues n'havien fugit en conèixer el camí borbònic.