1711 - El Setge

El bloc del documental

Els efectius

GUARNICIÓ AUSTRIACISTA DEL CASTELL DE CARDONA

DURANT L'ANY 1711

OFICIALS DEL CASTELL

 • Governador Militar del castell: Manuel Desvalls i de Vergós (és governador de Cardona des de gener de 1711, quan substitueix a Manuel de Solà, del Regiment de Ahumada, que va ser governador des de gener de 1708). Quan no hi havia perill, Desvalls vivia en una casa llogada al carrer de Sant Miquel, propietat de Rosa Salvat.
 • Governador polític de la vila i ducat de Cardona: Pere Alba i Marquès, encarregat d'enviar al front els joves voluntaris dins de la formació paramilitar del Sometent.

REGIMENTS I OFICIALS IMPORTANTS DE LA GUARNICIÓ

 • Regiment de Shover (AUSTRÍAC): General Frederik Shover. A Cardona des del gener de 1711. També vivia en una casa de la vila.
 • Regiment de la Diputació de Catalunya (CATALÀ): El gener de 1711 ja són a la guarnició del castell. Hi trobem tres oficials destacats: Pere Montaner Ramon i de Sacosta, coronel del Regiment de la Diputació de Catalunya; Francesc Sans i de Miquel, tinent coronel al davant del batalló; i Reverter, tinent i líder d'una secció o companyia.
 • Regiment del Comte de Taaff (AUSTRÍAC): El febrer de 1711 ja són a la guarnició del castell. El coronel comte de Taaff dirigeix el regiment que porta el seu nom.
 • Regiment de Faber (NAPOLITÀ): El desembre de 1710 ja són a la guarnició del castell. El lidera el propi coronel de Faber (Emmerich Franz von Faber).
 • Regiment d'Aragó (ARAGONÈS): Des del gener de 1711 ja són a la guarnició del castell, però durant el 1708 ja hi eren.
 • Regiment de Grisons (SUÍS): Com a mínim estan a la guarnició del castell des del maig de 1711. Dirigit pel coronel Conrad von Planta.
 • Regiment d'Alcantarilla (CASTELLÀ).
 • Companyia Cardonina de reforç de la guarnició del castell (CATALÀ), encapçalada per Joan Pau Casals, furriel del que de moment no en coneixem massa detalls.

PRINCIPIS DE NOVEMBRE DE 1711

- Comandant general Comte d'Eck (amb un regiment alemany important).
- Governador militar del castell: Manuel Desvalls.
- Governador de la vila i ducat de Cardona: Pere Alba i Marquès.
- General Frederik Shover (amb un regiment important a les seves ordres)

Guarnició: 1.868 soldats

Formats pels regiments del Comte d'Eck (alemanys), del Comte de Taff (austríacs, dos batallons), grisons (un batalló), de Faber (napolitans), d'Aragó (aragonesos), de Shover (alemanys), d'Alcantarilla (castellans), de la Diputació de Catalunya (catalans, un batalló) i de la Companyia Cardonina de Reforç.

A mig novembre arriben 150 granaders dirigits pel comte de Gehlen i escortats per altres soldats, del regiment de Starhemberg. Des de l'octubre, hi havia una part del regiment de Starhemberg al castell dirigit pel Sergent Major del regiment.

TOTAL GUARNICIÓ DEL CASTELL: 1.868 + 150 = 2.018 (-600 baixes després del primer dia)


DESPRÉS DEL SETGE DE 1711

OFICIALS DEL CASTELL

 • Governador militar del castell: Manuel Desvalls i de Vergós
 • Governador polític de la vila i ducat de Cardona: Pere Alba i Marquès

REGIMENTS I OFICIALS IMPORTANTS DE LA GUARNICIÓ

 • Regiment de Lucini (Milanès). El febrer de 1712 ja es troba a la guarnició del castell i fins l'agost de 1713 s'hi està de manera permanent.
 • Regiment de la Diputació de Catalunya (Català). Fins el novembre de 1712 es troba a la guarnició del castell. Francesc Sans i de Miquel, coronel de Regiment de la Diputació de Catalunya.

* De juny a desembre de 1712 hi ha l'embaixador de Portugal, el conde de Azumar, Francisco de Melo. També el desembre de 1712 hi ha els generals Camillsech i el Coronel Mestre General. Moltes altres tropes fan servir el castell de refugi o de cuarter en estades no permanents, ja que Cardona es converteix en la plaça més important de defensa fora de Barcelona.

ASSETJADORS BORBÒNICS

NOVEMBRE I DESEMBRE DE 1711

 • Tinent general comte de Muret
 • Mariscal de camp Marquès d'Arpajou
 • Brigadier Comte de Melun
 • Brigadier comte d'Hercel
 • Brigadier comte de Sunderson
 • General Feliciano Bracamonte
 • Coronel Sanmartín (Regiment Trujillo)

Des de Prats de Rei, Vendôme envia cap a Cardona 20 homes per batalló dels que té allà, als quals ajunta els regiments de la Corona d'artilleria, el de Bombarders, el de Grimau i Abarca de dragons, 200 dragons a peu, 12 companyies de granaders, tropes que, totes reunides en el destacament del Marquès d'Arpajou, sumaven un total de 3.000 homes. Comandats pel comte de Muret, van arribar davant de Cardona el 12 de novembre de 1711.

17 de novembre: 1.600 homes per atacar la vila, dividits en tres fronts (12 companyies de granaders + 300 dragons).

El 21 de desembre els francesos tenien al Camp de l'Escorial 12 companyies de granaders i 4 batallons.

Segons Starhemberg, el 17 de novembre els borbònics eren 6.000 infants i alguna cavalleria (inicialment serien uns 1.500, i arribarien a prop de 3.000 cavalls, una autèntica i temuda arma de guerra en aquella època).

En el seu diari de guerra, Starhemberg diu que el 28 de novembre els borbònics reben a Cardona el regiment Picalqués de cavalleria, amb 1.500 soldats més muntats a cavall, amb més munició i amb provisions (que no serien suficients).

3.000 + 3.000 de retent al camp + 1.500 cavalls de
Bracamonte + 1.500 del regiment Picalqués = 9.000 homes

A banda d'aquests reforços, el mateix diari de Starhemberg deixa entreveure que a mitjans de desembre estan a punt d'arribar reforços procedents d'Extremadura, passant per Balaguer. D'aquí ens fa pensar en un global de soldats que oscil·la entre els 9.000 i els 11.000 efectius.

GLOBAL : 9.000-11.000 homes (-2.500 baixes aproximadament)

SOCORS AUSTRIACISTES

DESEMBRE DE 1711

 • General comte de Traun (emissor de les ordres de Starhemberg)
 • Tinent general baró de Batée (màxim responsable de l'alliberament)
 • Coronel Edward Stanhope (britànic): dues companyies de granaders dels regiments
 • d'Osnabruch i de Gefchvvind, 200 granaders d'altres regiments i 150 infants.
 • General Monthese (holandès)
 • General Comte de Hamilton (britànic-escocès)
 • Coronel Baró Spee (Palatí)
 • Cavalleria, hússars i voluntaris de Casanova
 • Comte Gehlen, coronel i comandant del Regiment Starhemberg: mínim, 200 granaders
 • Tinent Coronel del Regiment Gefchvvind: 400 fusellers
 • Coronel Schonberg: 400 infants i un batalló de Gefchvvind
 • Coronel Rohr: 400 infants i un batalló d'Osnabruch
 • Coronel Beaufort del Regiment de Vaubon : 500 dragons desmuntats
 • General Rafel Nebot : 400 fusellers i 100 genets
 • Tinent Coronel del Regiment Schönberg: 300 infants i 150 mosqueters
 • General Lescharaine
 • Antoni Desvalls i de Vergós, comandant de les milícies catalanes (germà de Manuel Desvalls)
 • Joan Vila i Ferrer, coronel de fusellers
 • Segimon Torres, coronel de fusellers
 • Manuel Moliner i Rau, coronel de fusellers

GLOBAL : els austriacistes envien al socors de Cardona uns 4.300 homes, un recompte dins de
qual no sabem amb certesa si s'hi compten els 500 homes de Nebot.

BAIXES

NOVEMBRE I DESEMBRE DE 1711

En total, estimem que durant el setge hi va haver unes 2.500 baixes borbòniques (tot i que els borbònics només en reconeixen 1.400), 600 austriacistes i 700 del castell (600 el primer dia) entre morts, ferits, presoners i desertors.

Estimem que els borbònics van perdre 1.400 homes només en el combat del dia 21 de desembre. La major part d'ells eren del Regiment de la Corona i del Regiment de Trujillo. D'entre els morts hi havia el brigadier Comte de Melun; Monsieur Bonnet, comandant del segon batalló del Regiment de la Corona; i Monsieur d'Autry, sergent major d'aquest mateix regiment.
En la seva retirada, els borbònics van deixar 14 canons de batre, 4 de campanya i 4 morters.

D'entre els ferits del bàndol austriacista de la guarnició del castell de Cardona, el clavari n'esmenta dels regiments del Comte de Taaff, Grisons, Starhemberg i Diputació, que van ser traslladats durant el mes de gener de 1712.

* Cal tenir en compte que és difícil conèixer detalladament el nombre de soldats que formaven part de cada regiment ja que molts d'aquests regiments eren fragmentats, amb algun batalló de cada regiment (un regiment sencer pot tenir fins a 3.000 soldats).

AUSTRIACISTA

Austríacs
Anglesos
Alemanys
Holandesos
Italians
Catalans
Portuguesos
Suïssos (grisons)
Hongaresos
(Els hússars eren hongaresos,
encara que aleshores Hongria
formava part de l'Imperi Austríac)
Castellans (i aragonesos)

BORBÒNIC

Francesos
Espanyols
Irlandesos