1711 - El Setge

El bloc del documental

Dades econòmiques de l'època

 • Gràcies al Clavariat de Cardona podem conèixer els diners que cada dia es van ingressar o pagar durant els dies de setge.
 • Després del setge de 1711, es van comptabilitzar les destrosses del castell de Cardona. Josep de Rúbies, tresorer del Ducat de Cardona i administrador de les rendes de la sal, va comptar un total de 9.185 lliures, 18 sous i 4 diners en concepte d'obres, finançades pels ingressos de les rendes de la sal, el clavariat municipal, la Secretaria d'Estat i Guerra i Reial Patrimoni, entre d'altres. Avui, la reparació equivaldria a mig milió d'euros.
 • Entre febrer i setembre de 1712 es van dedicar a agafar i reparar fusells del castell de Cardona. En total van arreglar 1.168 fusells a raó de 18 sous cadascun.
 • Inventari d'elements del març de 1712 al castell: 13 canons i 4 morters de bronze, 4 mansfelts, dos pedrers i dos canons de ferro, 4 espingardes, 136 mosquetons, 209 arcabussos, 713 fusells, 12.438 quilograms de pólvora, 7.404 quilograms de bales de fusell, 624 quilograms de mosquetó, 582 quilograms d'arcabús, 4.000 pedres fogueres, 4.526 projectils de canó i 3.424 granades de mà, anomenades magranes en català.
 • SOUS: és arriscat donar un xifra de l'equivalència d'una lliura en euros. No es coneix del cert, però es podria equiparar 1 lliura a 50 euros.

  • Manuel Desvalls i de Vergós, governador del castell: 140 lliures al mes (avui, uns 7.000 euros).
  • Pere Alba i Marquès, governador polític del Ducat de Cardona: 25 lliures al mes.
  • Josep de Rúbies, tresorer i advocat fiscal: 27 lliures i 5 sous al mes.
 • Antoni Desvalls, marquès del Poal, germà del governador del castell: 84 lliures al mes (sembla ser que era per via d'aliments a la tropa).

A banda dels sous i efectius, tenim constància que la gent del poble tallava llenya i donava bestiar al castell, feia regals als oficials i gaudien de favors comercials a la vila.